072206616 | 072206696

Pretraga natječaja

R

Za Vas svakodnevno pretražujemo Natječaje za prijavu EU projekata, a sve sukladno Vašim željama i potrebama. Pratimo objavljenje i najavljene natječaje u okviru strukturnih programa EU i ostalih programa Unije dostupnih za korištenje subjektima iz Hrvatske u sektorskom području na kojem klijenti djeluju, a kako bi se za ključne projekte na vrijeme pronašli adekvatni izvori financiranja.

R

Umjesto Vas, mi vodimo brigu o objavi i otvaranju odgovarajućih natječaja, te identificiranju onih koji će u najvećoj mjeri podržati Vašu ideju i investiciju.

R

Osim informacije o dostupnosti natječaja, pružit ćemo Vam stručnu analizu i mišljenje kako bi Vam olakšali odluku o prijavi na određeni natječaj.

Upit o uslugama i dostupnim poticajima

© OTP Savjetovanje