072206616 | 072206696

Nacionalna razvojna strategija (NRS) je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj. Njome se definira dugoročna vizija razvoja Republike Hrvatske , kao i prioriteti za ulaganje u narednih deset godina.

Trenutno je u procesu izrada Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine koja će sadržavati detaljne kratkoročne i srednjoročne planove kako na nacionalnoj razini, tako i na razini jedinica lokalne i područne samouprave.

Budući da Strategija čini temelj za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova, iznimno je važno izraditi strateški okvir, sustav strateškog planiranja i upravljanje, te strateške projekte u narednom desetogodišnjem razdoblju.

Okvir za izradu čini Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i Sporazum o suradnji na izradi NRS-a potpisan s regionalnim koordinatorima.

Kako bi Nacionalna strategija zaista odražavala svoj nacionalni i sveobuhvatni karakter, u izradi se očekuje angažman svih društvenih i upravljačkih skupina u Hrvatskoj, pa tako i samih građana. Svi smo pozvani sudjelovati već u ovoj pripremnoj fazi  putem ispunjavanja Upitnika za građane “Vizija Hrvatske kakvu želimo”, a prije Odluke Hrvatskog sabora o donošenju Strategije, isto će se moći učiniti i u postupku e- savjetovanja, što se očekuje krajem 2019. godine.

Izrada Nacionalna razvojna strategija trajat će do kraja 2019. godine, a odvijat će se u tri faze:

  1. Vizija Hrvatske do 2030.
  2. Analiza stanja i razvojni scenariji za Hrvatsku do 2030.
  3. Odabir i razrada strateških ciljeva i instrumenata provedbe

 

Nacionalna razvojna strategija i EU fondovi

S provedbom Nacionalne razvojne strategije  započet će se 2021. godine. Taj vremenski okvir podudara se s novim Financijskim razdobljem Europske unije 2021 – 2027 za EU fondove. Kako i Nacionalna razvojna strategija i sredstva iz EU fondova koji se Hrvatskoj alociraju imaju za krajnji cilj povećanje kvalitete života hrvatskih građana, zajedničkim djelovanjem i suradnjom čine perspektivne temelje za ispunjavanje potreba društva i građana pojedinaca.

 

© OTP Savjetovanje