072206616 | 072206696

Izravan pristup financijskim sredstvima

R

Prijavitelj mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju projekta za potrebe prijave što podrazumijeva da ima osiguran iznos koji odgovara razlici ukupne vrijednost projekta umanjene za iznos traženih bespovratnih sredstava ili kreditom banke ili vlastitim sredstvima ili kombinirano.
Već za samu prijavu projektnih prijedloga, potrebna je određena bankarska usluga u vidu garancije, pisma namjere ili kredita. Također, budući da se financiranje projekata iz sredstava EU fondova ne ostvaruje u 100% vrijednosti investicije, ostatak novčanih sredstava potrebno je osigurati na druge načine.

R

Kako bismo Vam maksimalno pojednostavnili financijski vid EU projekata, kao član OTP Grupe nudimo Vam sve na jednom mjestu. Osiguravamo Vam izravan pristup nadležnim odjelima OTP banke kako biste bez gužvi, čekanja i posredovanja bili sigurni da ćete dobiti bankarski proizvod u potpunosti prilagođen Vašem projektu i Vašim potrebama.

R

Način zatvaranja financijske konstrukcije za klijente:

1. Financiranje kreditom banke
Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kreditom banke, prijavitelj je  prilikom predaje projektnog prijedloga obavezan priložiti Neobvezujuće pismo namjere banke na minimalni iznos ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava.

2. Financiranje vlastitim sredstvima
Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje iz vlastitih izvora, prijavitelj prilikom predaje projektnog prijedloga mora dokazati da je ostvario ukupan poslovni prihod propisan pojedinačnim natječajem.

3. Kombinirano financiranje
Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kombinirano, i kreditom banke i vlastitim sredstvima, prijavitelj prilikom predaje projektnog prijedloga mora dostaviti neobvezujuće pismo namjere banke i mora dokazati da je ostvario ukupan poslovni prihod propisan u natječajnoj dokumentaciji, a koji nije pokriven budućim kreditom.

Upit o uslugama i dostupnim poticajima

© OTP Savjetovanje